Na burn-out: nieuw begin bij dezelfde werkgever. Het kan best!

Na burn-out: nieuw begin bij dezelfde werkgever. Het kan best!

stiltegebiedSuccesvol opnieuw aan de slag bij je werkgever na burn-out kan prima lukken. Mits een open dialoog, een warm onthaal en wat creativiteit. Marijke Vanmuysen deed het, samen met haar werkgever IN-Z. Werkgever en werknemer vonden een oplossing die een win-win voor hen allebei inhoudt. Marijke hield het contact met haar leidinggevende open, omringde zich met steun en leerde haar grenzen en wensen onder woorden brengen. Een warm, zorgzaam onthaal na de lange ziekteperiode deed de rest.

 

Marijke werkt sinds 1997 bij sociale economie organisatie IN-Z. De laatste jaren deed ze voornamelijk selecties van nieuwe medewerkers. In 2013 werd ze geconfronteerd met burn-out. Na tien maanden startte ze in oktober 2013 opnieuw deeltijds als medewerker HRM in de niche gezondheid en welzijn.

 

Contact met leidinggevende en collega’s
Tijdens haar ziekteverlof behield Marijke het contact met haar leidinggevende. ‘Ze belde me zelf op of ik belde haar op. In het begin liet ze me soms gewoon wenen aan de telefoon. Gaandeweg praatten we ook over mijn inzichten en de vooruitgang die ik boekte. Ook toen ik startte met loopbaancoaching, vertelde ik haar dat. Mijn leidinggevende had het met mij niet over lopende zaken. Daardoor kon ik daar echt afstand van nemen.’ Van collega’s kreeg ze af en toe een sms’je of een kaartje. ‘Iedereen gunde me mijn rust en tegelijk behield ik het gevoel dat er op mijn werk een plekje voor me was’, zegt Marijke.

 

Je omringen met de juiste mensen
Toen Marijke ziek werd, contacteerde ze een psychologe. ‘Ik wilde beter leren omgaan met mijn migraine-aanvallen. In de periode voor mijn burn-out waren die erger geworden. In de therapie ging het vaak over energiegevers en –nemers’, zegt Marijke. Na iets meer dan zes maanden startte ze met loopbaancoaching. ‘Ik kreeg meer inzicht in hoe ik op het werk functioneer en welke taken me energie kosten of net opleveren.’ Ook op medisch vlak ondernam Marijke stappen. ‘Dat heeft geleid tot een betere medicatie voor mijn migraine.’

 

Werkgever stond open voor verandering
Na een zevental maanden begon de voorbereiding voor Marijkes reïntegratie. ‘Ik vertelde mijn leidinggevende dat ik meer nood had aan diepgang en dat enkel selecties doen van mij te veel energie vraagt’, zegt Marijke. IN-Z stond open voor deeltijdse reïntegratie. Dat was nodig omdat Marijke nog niet volledig hersteld is van haar burn-out. Het managementteam bood Marijke een inhoudelijk uitdagende job die beter aansluit bij haar talenten. ‘Ik besprak het voorstel met mijn partner, de psychologe en loopbaancoach en aanvaardde de job. Ik besef dat ik veel geluk heb gehad dat er zich net een kans voordeed die bij me pastte’, zegt Marijke.

 

Warm welkom en coach
‘De eerste dag dat ik terug op het werk was, ging een collega met mij alle bureau’s af. Dat lijkt misschien wat kunstmatig, maar dat warme welkom van elke collega heeft echt geholpen om me weer snel thuis te voelen’, zegt  Marijke. Ze werkt bovendien nauw samen met de preventieadviseur. ‘Hij bewaakt mee mijn grenzen en we bedenken samen oplossingen voor situaties die mogelijk belastend zijn. Zijn steun op de werkvloer is goud waard.’

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Na burn-out: nieuw begin bij dezelfde werkgever. Het kan best!

Succesvol opnieuw aan de slag bij je werkgever na burn-out kan prima lukken. Marijke Vanmuysen deed het, samen met haar werkgever IN-Z. Marijke hield het contact met haar leidinggevende open, omringde zich met steun en leerde haar grenzen en wensen onder woorden brengen. Een warm, zorgzaam onthaal na de lange ziekteperiode deed de rest.

IN-Z integreert loopbaandenken in HR-beleid

Bij IN-Z staan mensen centraal. ‘Ons doel is duurzame tewerkstelling creëren’, zegt Veerle Bormans, stafmedewerker HR. ‘Daarom gaan we op weg met medewerkers om hun sterktes te ontdekken en kijken we over levensfases heen. We werken ook samen met Loopbaanwijzer. Deze aanpak levert ons als organisatie gemotiveerde en loyale medewerkers op.’

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. Hij stimuleert zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

Meer openheid op de werkvloer: win-win voor medewerkers en werkgevers

‘We leven langer, werken flexibeler, worden vaker uitgedaagd van functie te veranderen. We moeten de manier waarop we arbeid vormgeven durven herzien. En daar hebben we de flexibele geest van alle actoren voor nodig,’ zegt Koen Hendrix, directeur Strategie en Organisatie bij werkgeversorganisatie VKW Limburg.

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

Loopbaanbegeleiding versterkt het zelfsturend vermogen van werkende Vlaming aanzienlijk. Dat concludeert Prof. Dr. Marijke Verbruggen uit wetenschappelijk onderzoek. Meer zelfsturing verhoogt de mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Jessa Ziekenhuis gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding

‘Loopbaanbegeleiding helpt mensen om zelf keuzes te maken vanuit hun talenten en kracht. Daar worden medewerkers beter van en wij als werkgever ook’, zegt Directeur Personeel & Organisatie Karel Bosmans.

IN-Z integreert loopbaandenken in HR-beleid

IN-Z integreert loopbaandenken in HR-beleid

InZet 2In sociale economie organisatie IN-Z staan mensen centraal. Klanten én medewerkers. ‘Ons doel is duurzame tewerkstelling creëren’, zegt Veerle Bormans, stafmedewerker HR. ‘Daarom gaan we op weg met mensen om hun sterktes te ontdekken en kijken we over levensfases heen. We werken ook samen met Loopbaanwijzer. Deze aanpak levert ons als organisatie gemotiveerde en loyale medewerkers op.’

 

Twaalfhonderd medewerkers van IN-Z in Limburg en Vlaams-Brabant bieden poetshulp, huishoudhulp, seniorenoppas en persoonlijke assistentie aan iedereen die daaraan behoefte heeft.

 

Creatief met talent
‘Er zijn altijd mogelijkheden om je talenten meer in te zetten in je job’, zegt Veerle. ‘De meeste medewerkers hebben geen diploma en waren langdurig werkzoekend. Maar allemaal hebben ze waardevolle ervaring en specifieke sterktes. Die willen we boven water brengen en mensen de kans geven om ze verder te ontplooien’. IN-Z durft daarin creatief te zijn: de ene helpster neemt een taak als meter of stagebegeleider op, de ander geeft mee een presentatie of organiseert voor nieuwe collega’s een workshop koken. ‘Soms is het een hele zoektocht,’ zegt Veerle, ‘maar alles is bespreekbaar.’

 

Informele en formele gesprekken
De coördinatoren begeleiden medewerkers in hun ontwikkeling op het werk. In gesprekken detecteren ze waar hun medewerkers goed in zijn en wat hen energie geeft. ‘Nu zijn er al functioneringsgesprekken waarin talenten aan bod kunnen komen, maar we voelen de nood aan een breder talent- en loopbaanbeleid: we willen iedereen bevragen en betrekken. We zijn volop bezig om dit vorm te geven’, vertelt Veerle.

 

Mensen toekomst bieden
IN-Z verwijst regelmatig medewerkers door naar loopbaanbegeleiding. ‘Als we merken dat iemand nood heeft aan meer ondersteuning of moeilijk kan benoemen wat ze graag doet. Of als we afscheid moeten nemen van een medewerker. We willen dat mensen verder kunnen in hun leven, ook al is dat niet bij ons. Als werkgever voelen wij hierin ook een verantwoordelijkheid’, zegt Veerle.

 

Structurele samenwerking met Loopbaanwijzer
Bij IN-Z werken veel alleenstaande vrouwen met kinderen. Aanvullend op hun deeltijdse job krijgen ze stempelgeld als gezinshoofd. Maar als de kinderen het huis uit gaan, valt de uitkering plots weg. De RVA maant hen dan aan om meer uren te gaan werken in hun job als poetshulp of persoonlijk assistent. ‘Voor deze mensen is dit echter niet altijd haalbaar, vaak omwille van fysieke of andere beperkingen. Om hen perspectief te bieden, gaan we structureel samenwerken met Loopbaanwijzer’, vertelt Veerle. ‘We weten dat zij vanuit sterktes werken en daar geloven we in.’

 

Opbrengst voor de organisatie
De talentgerichte aanpak van IN-Z over levensfases heen, levert onze organisatie veel op: ‘We hebben gemotiveeerde, dankbare medewerkers die ervoor gaan. Ze zijn loyaal en denken mee’, zegt Veerle. ‘Het simpele feit dat iedereen bij ons een vast contract krijgt, doet mensen opfleuren. Ze krijgen weer perspectief. Ook de wetenschap dat we hen verder op weg helpen als het bij ons niet meer lukt, zorgt voor vertrouwen.’

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Na burn-out: nieuw begin bij dezelfde werkgever. Het kan best!

Succesvol opnieuw aan de slag bij je werkgever na burn-out kan prima lukken. Marijke Vanmuysen deed het, samen met haar werkgever IN-Z. Marijke hield het contact met haar leidinggevende open, omringde zich met steun en leerde haar grenzen en wensen onder woorden brengen. Een warm, zorgzaam onthaal na de lange ziekteperiode deed de rest.

IN-Z integreert loopbaandenken in HR-beleid

Bij IN-Z staan mensen centraal. ‘Ons doel is duurzame tewerkstelling creëren’, zegt Veerle Bormans, stafmedewerker HR. ‘Daarom gaan we op weg met medewerkers om hun sterktes te ontdekken en kijken we over levensfases heen. We werken ook samen met Loopbaanwijzer. Deze aanpak levert ons als organisatie gemotiveerde en loyale medewerkers op.’

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. Hij stimuleert zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

Meer openheid op de werkvloer: win-win voor medewerkers en werkgevers

‘We leven langer, werken flexibeler, worden vaker uitgedaagd van functie te veranderen. We moeten de manier waarop we arbeid vormgeven durven herzien. En daar hebben we de flexibele geest van alle actoren voor nodig,’ zegt Koen Hendrix, directeur Strategie en Organisatie bij werkgeversorganisatie VKW Limburg.

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

Loopbaanbegeleiding versterkt het zelfsturend vermogen van werkende Vlaming aanzienlijk. Dat concludeert Prof. Dr. Marijke Verbruggen uit wetenschappelijk onderzoek. Meer zelfsturing verhoogt de mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Jessa Ziekenhuis gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding

‘Loopbaanbegeleiding helpt mensen om zelf keuzes te maken vanuit hun talenten en kracht. Daar worden medewerkers beter van en wij als werkgever ook’, zegt Directeur Personeel & Organisatie Karel Bosmans.

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

E de Bruyn foto Marc ScheepersLoopbaanbegeleiding draagt bij tot samenlevingsopbouw. Dat is de overtuiging van Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. ‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt hij. Erwin stimuleert al zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

 

Erwin De bruyn is sinds 1998 directeur van Stebo. Hij startte er als jong afgestudeerde in de job van buurtopbouwwerker en groeide intern door. Het stemt hem gelukkig dat loopbaanbegeleiding sinds de start in 2008 uitgegroeid is tot een vaste waarde binnen Stebo, zowel in de dienstverlening als in het eigen personeelsbeleid. Sinds 1 juli 2013 heeft loopbaancoaching een eigen decretaal kader en wordt het structureel gefinancierd door de Vlaamse Overheid. ‘Een hele vooruitgang’, vindt Erwin.

 

Op de juiste stoel zitten doet de economie draaien
Erwin ziet loopbaanbegeleiding als een belangrijk instrument om de arbeidsmarkt te dynamiseren. ‘Omdat de coaching mensen bewust maakt van hun sterktes en mogelijkheden, worden ze meer zelfsturend. Als we onze talenten kunnen inzetten, zijn we met z’n allen productiever en innovatiever en dat doet de economie draaien. Ik geloof dus dat er meer jobs gecreëerd worden als iedereen op zijn plek zit. Bovendien kan wat voor de ene persoon een foute stoel is, voor iemand anders net ideaal zijn’, argumenteert Erwin.

 

Loopbaancoaching draagt bij tot samenlevingsopbouw
‘Loopbaancoaching past perfect in de opdracht van Stebo om samenlevingsopbouw te ondersteunen. Als mensen goed in hun vel zitten op hun werk, zijn ze aangenamer voor zichzelf en hun naasten en vaak ook meer geëngageerd in de samenleving’, vertelt Erwin. ‘De maatschappelijke kost is hoog als mensen blijven hangen in een baan die niet bij hen past. Het kan leiden tot apathie, burn-out, lage productiviteit, weinig engagement op het werk én daarbuiten. Dat is verwoestend voor de persoon zelf en de organisatie waar hij werkt. En uiteindelijk ook voor de samenleving, die niet kan genieten van het potentieel van die mensen.’

 

Stebo biedt eigen medewerkers loopbaancoaching aan
Erwin voegt de daad bij het woord. Als werkgever promoot hij loopbaancoaching voor al zijn medewerkers. ‘We werken samen met een externe partner, Evenwicht. Iedereen krijgt de kans om met een externe coach de balans op te maken en op zoek te gaan naar zijn drijfveren, talenten en ambities. Ik vind het belangrijk dat dit niet in de organisatiecontext gebeurt, zodat mensen vrij kunnen nadenken’, zegt Erwin. Tijdens interne gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden is er eveneens aandacht voor de ruimere loopbaan. ‘We staan stil bij de ambities en dromen op langere termijn, los van het dagelijks functioneren.’

 

Winst voor de werkgever
Waarom ze dit bij Stebo zo doen? ‘Het levert mij als werkgever alleen maar voordelen op: mijn medewerkers zitten meer zelf aan het stuur van hun loopbaan, zoeken makkelijker zelf oplossingen en geven aan welk verschil ze willen maken. Daar kunnen wij als organisatie op inspelen. Mijn ervaring is dat mensen zelden drastische veranderingen doorvoeren. En als iemand dan toch onze organisatie verlaat, is dat ook een goed resultaat. Het is veel slopender om na een lange periode van zoeken, proberen en mislukken toch de arbeidsovereenkomst stop moet zetten. Dat kost mij als werkgever ook meer’, zegt Erwin. ‘Stilstaan bij loopbanen is ondertussen ingeburgerd en het zorgt voor meer innovatiekracht en dynamiek binnen Stebo.’

 

Meer informatie? www.stebo.be
Foto: Marc Scheepers

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Na burn-out: nieuw begin bij dezelfde werkgever. Het kan best!

Succesvol opnieuw aan de slag bij je werkgever na burn-out kan prima lukken. Marijke Vanmuysen deed het, samen met haar werkgever IN-Z. Marijke hield het contact met haar leidinggevende open, omringde zich met steun en leerde haar grenzen en wensen onder woorden brengen. Een warm, zorgzaam onthaal na de lange ziekteperiode deed de rest.

IN-Z integreert loopbaandenken in HR-beleid

Bij IN-Z staan mensen centraal. ‘Ons doel is duurzame tewerkstelling creëren’, zegt Veerle Bormans, stafmedewerker HR. ‘Daarom gaan we op weg met medewerkers om hun sterktes te ontdekken en kijken we over levensfases heen. We werken ook samen met Loopbaanwijzer. Deze aanpak levert ons als organisatie gemotiveerde en loyale medewerkers op.’

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. Hij stimuleert zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

Meer openheid op de werkvloer: win-win voor medewerkers en werkgevers

‘We leven langer, werken flexibeler, worden vaker uitgedaagd van functie te veranderen. We moeten de manier waarop we arbeid vormgeven durven herzien. En daar hebben we de flexibele geest van alle actoren voor nodig,’ zegt Koen Hendrix, directeur Strategie en Organisatie bij werkgeversorganisatie VKW Limburg.

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

Loopbaanbegeleiding versterkt het zelfsturend vermogen van werkende Vlaming aanzienlijk. Dat concludeert Prof. Dr. Marijke Verbruggen uit wetenschappelijk onderzoek. Meer zelfsturing verhoogt de mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Jessa Ziekenhuis gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding

‘Loopbaanbegeleiding helpt mensen om zelf keuzes te maken vanuit hun talenten en kracht. Daar worden medewerkers beter van en wij als werkgever ook’, zegt Directeur Personeel & Organisatie Karel Bosmans.

Meer openheid op de werkvloer: win-win voor medewerkers en werkgevers

Meer openheid op de werkvloer: win-win voor medewerkers en werkgevers

KoenLoopbaanbegeleiding is fundamenteel geworden voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Als het in de ogen van werkgevers tenminste van zijn geitenwollensokkenimago afkomt. Dat horen we van Koen Hendrix, directeur bij werkgeversorganisatie VKW Limburg. De organisatie van de arbeidsmarkt sleept nog teveel erfenissen mee uit het begin van het industriële tijdperk, vindt Koen. ‘We leven langer, werken flexibeler, worden vaker uitgedaagd van functie te veranderen. We moeten de manier waarop we arbeid vormgeven durven herzien. En daar hebben we de flexibele geest van alle actoren voor nodig.’

 

Het heerlijke feit dat we langer leven, heeft fundamentele consequenties voor de manier waarop we arbeid vormgeven. Mensen moeten – alleen al omwille van de betaalbaarheid van de pensioenen – langer werken. Dat vraagt meteen ook dat we meer kansen krijgen om onze loopbaan af te stemmen op onze levensfase. Vlottere overgangen naar andere functies zullen nodig zijn. Dat vraagt naast coaching ook de bereidheid om te sleutelen aan systemen van verloning en arbeidsorganisatie.

 

Werk draagt bij tot gezondheid en geluk
Arbeid geeft mensen trouwens iets wat noodzakelijk blijkt voor een gezond en gelukkig leven: een doel. ‘Uit onderzoeken blijkt dat de gezondheid van vervroegd gepensioneerden en langdurig werkzoekenden beduidend lager ligt dan bij mensen die werken’, vertelt Koen. Werk geeft structuur, het geeft je leven betekenis, je bevindt je in een netwerk van sociale contacten. ‘Wie te vroeg uit het arbeidsproces stapt, lijkt al snel een stuk van zijn sociale identiteit kwijt te spelen. Ik heb al krachtige mensen in minder dan een jaar tijd – en veel te vroeg – zien uitdoven tot een schaduw van wie ze waren.’

 

Iedereen komt zichzelf vroeg of laat tegen
Koen ziet het fenomeen van burn-out fenomenaal toenemen. ‘Iedereen komt zichzelf ooit tegen’, zegt hij. De kost voor werkgevers en samenleving is immens. Tegelijk maken die mensen ook een grote verandering door, en haken ze vaker niet dan wel aan op het ‘oude’ niveau van productiviteit. ‘Die mensen ontwikkelen gaandeweg andere kwaliteiten. Ze worden reflectiever, gaan de dingen anders zien en anders benoemen.’ Dus moeten we het mogelijk maken om hen in een andere functie in te schakelen als dat de beste oplossing is. Al is verandering van functie, zeker als het uitdraait op een hiërarchische stap terug, nog sterk beladen met negatieve betekenissen. Demotie klinkt nog bijna als verlies, en niemand verliest graag.

 

Heilige huisjes opruimen
Nochtans moeten we de evidentie van behoud van functie en loon in vraag durven stellen, vindt Koen. Soms blijkt demotie de beste manier om iemand in te zetten op zijn talent. Niet langer leidinggevend zijn bijvoorbeeld, maar mentor voor jongere medewerkers. ‘In sociaal overleg blijkt dit, zeker als daar een loonaanpassing tegenover staat, nog maar amper bespreekbaar.’ We moeten bovendien net zo goed werk maken van stressreductie, en daarin kan coaching fundamenteel een verschil maken. Het is wel opletten geblazen dat we de kosten voor loopbaancoaching niet rechtstreeks naar de bedrijven doorschuiven.’

 

Loopbaanbegeleiding: inherente service voor HR-beleid in de KMO
Een aanpak van loopbaanbegeleiding zou tot het beleid van elk bedrijf moeten horen, vindt Koen. Want werkgevers hebben er alle baat bij dat hun medewerkers gelukkig zijn, inzetbaar blijven en hun opgebouwde kennis kunnen blijven inzetten. ‘Al moeten we er rekening mee houden dat 70% van de Limburgse bedrijven een KMO is. Meestal tekent daar de eigenaar zelf het HR-beleid uit. Een service van loopbaanbegeleiding kan hier heel aanvullend zijn. Als die tenminste leidt tot meer transparante relaties op de werkvloer: eerlijke werkrelaties waarin werkgevers en medewerkers kunnen zeggen waar het op staat. Dan kunnen werkgevers ook inspanningen leveren om de mensen te blijven boeien. Dan gaat die werkgever vanzelf zien dat mensen zich verrijken en iets bijdragen aan het bedrijf en dat de productiviteit stijgt. Gelukkige werknemers presteren beter, blijven langer in de organisatie en zijn minder afwezig.’

 

Boeien en binden wordt een steeds grotere uitdaging
Kijk naar jonge professionals op de arbeidsmarkt, en je ziet waar het naartoe evolueert. Jongeren profileren zich – vergroeid als ze zijn met sociale media – moeiteloos als ‘altijd open voor een nieuwe uitdaging.’ Hun interesses en competenties openlijk geëtaleerd via Linkedin, vlot communicerend via Twitter of Facebook. Ze stellen zich een pak minder afhankelijk op. ‘Dat is best confronterend voor werkgevers. Transparantie doet zijn intrede op de werkvloer. Dat vraagt van ondernemers en van medewerkers een veel opener manier van communiceren. Loopbaanbegeleiding kan daar een rol in spelen’, aldus de VKW-directeur Strategie en Organisatie.

 

Door Griet Bouwen, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

 

Na burn-out: nieuw begin bij dezelfde werkgever. Het kan best!

Succesvol opnieuw aan de slag bij je werkgever na burn-out kan prima lukken. Marijke Vanmuysen deed het, samen met haar werkgever IN-Z. Marijke hield het contact met haar leidinggevende open, omringde zich met steun en leerde haar grenzen en wensen onder woorden brengen. Een warm, zorgzaam onthaal na de lange ziekteperiode deed de rest.

IN-Z integreert loopbaandenken in HR-beleid

Bij IN-Z staan mensen centraal. ‘Ons doel is duurzame tewerkstelling creëren’, zegt Veerle Bormans, stafmedewerker HR. ‘Daarom gaan we op weg met medewerkers om hun sterktes te ontdekken en kijken we over levensfases heen. We werken ook samen met Loopbaanwijzer. Deze aanpak levert ons als organisatie gemotiveerde en loyale medewerkers op.’

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. Hij stimuleert zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

Meer openheid op de werkvloer: win-win voor medewerkers en werkgevers

‘We leven langer, werken flexibeler, worden vaker uitgedaagd van functie te veranderen. We moeten de manier waarop we arbeid vormgeven durven herzien. En daar hebben we de flexibele geest van alle actoren voor nodig,’ zegt Koen Hendrix, directeur Strategie en Organisatie bij werkgeversorganisatie VKW Limburg.

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

Loopbaanbegeleiding versterkt het zelfsturend vermogen van werkende Vlaming aanzienlijk. Dat concludeert Prof. Dr. Marijke Verbruggen uit wetenschappelijk onderzoek. Meer zelfsturing verhoogt de mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Jessa Ziekenhuis gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding

‘Loopbaanbegeleiding helpt mensen om zelf keuzes te maken vanuit hun talenten en kracht. Daar worden medewerkers beter van en wij als werkgever ook’, zegt Directeur Personeel & Organisatie Karel Bosmans.

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

http://loopbaanwijzer.be/wp-content/uploads/2014/01/Marijke_Verbruggen-300x267.jpg

Loopbaanbegeleiding versterkt het zelfsturend vermogen van werkende Vlaming aanzienlijk. Dat concludeert Prof. Dr. Marijke Verbruggen uit wetenschappelijk onderzoek. Meer zelfsturing verhoogt de mobiliteit op de arbeidsmarkt. De kwaliteit van de jobs wordt beter en het welbevinden verhoogt. Extra aandacht voor mensen met een beperkt zelfsturend vermogen blijft belangrijk. Loopbaancoaches mogen nog meer inzetten op het versterken van weerbaarheid bij veranderingen. Marijke ziet bovendien in het onderwijs een belangrijke partner om loopbaancompetenties proactief te versterken .

 

Professor Marijke Verbruggen is docente aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KULeuven. Ze onderzoekt de rol van loopbaanbegeleiding op de arbeidsmarkt. ‘Dankzij loopbaancoaching verwerven mensen meer zelfsturing over hun loopbaan’, zegt Marijke. ‘Hun zelfkennis neemt toe, ze verwerven een beter inzicht over de arbeidsmarkt en leren hoe ze hun netwerk kunnen ontwikkelen en inzetten.’

Welbevinden verhoogt
Loopbaanbegeleiding blijkt bij te dragen aan betere, meer werkbare jobs en een hoger welbevinden. ‘Veertig procent van wie loopbaanbegeleiding volgt, verandert van werkgever. Veruit de grootste groep zoekt dus oplossingen in de eigen werkcontext. Ze gaan het gesprek aan met hun baas, veranderen intern van job, lossen conflicten op, sturen hun tijdsmanagement bij en kunnen werk- en privéleven beter van elkaar scheiden’, blijkt uit onderzoek.

Werkbaar werk op een sterkere arbeidsmarkt
Onder impuls van loopbaanbegeleiding komen meer mensen terecht in een job die bij hen past. ‘Hoe meer mensen aan het stuur van hun loopbaan zitten, hoe meer mobiliteit we zien op de arbeidsmarkt. Daardoor gaat die arbeidsmarkt beter werken’, zegt Marijke. Jobs worden bovendien werkbaarder. Mensen leren effectiever met stress omgaan, en dat straalt af op hun werkomgeving. ‘Ze ontdekken hoe ze effectiever kunnen handelen dan onderdanig zijn of in de slachtofferrol kruipen. Daardoor gaan werknemers zelf bijdragen aan werkbaar werk.’

Duurzame ontwikkeling van loopbaancompetenties
Marijke onderzocht in welke mate loopbaanbegeleiding mensen versterkt in hun loopbaancompetenties.  De effecten blijken duurzaam. Enkel het aanpassingsvermogen, het flexibel om kunnen met verandering, blijkt minder lang stand te houden. ‘Het is niet zo duidelijk hoe dat komt. We vermoeden dat het hier eerder gaat om persoonlijkheidstrekken dan om een competentie’, legt Marijke uit.  Of loopbaanbegeleiders daar iets uit kunnen leren? ‘Loopbaancentra focussen vrij direct op het ontdekken van wie ben ik, wat wil ik en hoe pak ik dat best aan. Omgaan met verandering komt meestal indirecter aan bod. Misschien kan begeleiding daar gericht op inspelen.’

Proactief werken aan loopbaancompetenties
Mensen zoeken meestal pas de weg naar loopbaanbegeleiding wanneer ze vastlopen in hun problemen. ‘Het is belangrijk dat we veel vroeger leren nadenken over onszelf in relatie tot de arbeidsmarkt. Het loopbaandenken mag meer gestimuleerd worden, in het bijzonder bij mensen uit kansengroepen en bij jongeren. Ik zie daar ook een taak voor het onderwijs. Het zou mooi zijn als de sector van loopbaanbegeleiding hun ervaring en kennis deelt om dat mogelijk te helpen maken.’

Hier vind je meer informatie over het onderzoek van Marijke Verbruggen

Door Griet Bouwen, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Na burn-out: nieuw begin bij dezelfde werkgever. Het kan best!

Succesvol opnieuw aan de slag bij je werkgever na burn-out kan prima lukken. Marijke Vanmuysen deed het, samen met haar werkgever IN-Z. Marijke hield het contact met haar leidinggevende open, omringde zich met steun en leerde haar grenzen en wensen onder woorden brengen. Een warm, zorgzaam onthaal na de lange ziekteperiode deed de rest.

IN-Z integreert loopbaandenken in HR-beleid

Bij IN-Z staan mensen centraal. ‘Ons doel is duurzame tewerkstelling creëren’, zegt Veerle Bormans, stafmedewerker HR. ‘Daarom gaan we op weg met medewerkers om hun sterktes te ontdekken en kijken we over levensfases heen. We werken ook samen met Loopbaanwijzer. Deze aanpak levert ons als organisatie gemotiveerde en loyale medewerkers op.’

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. Hij stimuleert zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

Meer openheid op de werkvloer: win-win voor medewerkers en werkgevers

‘We leven langer, werken flexibeler, worden vaker uitgedaagd van functie te veranderen. We moeten de manier waarop we arbeid vormgeven durven herzien. En daar hebben we de flexibele geest van alle actoren voor nodig,’ zegt Koen Hendrix, directeur Strategie en Organisatie bij werkgeversorganisatie VKW Limburg.

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

Loopbaanbegeleiding versterkt het zelfsturend vermogen van werkende Vlaming aanzienlijk. Dat concludeert Prof. Dr. Marijke Verbruggen uit wetenschappelijk onderzoek. Meer zelfsturing verhoogt de mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Jessa Ziekenhuis gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding

‘Loopbaanbegeleiding helpt mensen om zelf keuzes te maken vanuit hun talenten en kracht. Daar worden medewerkers beter van en wij als werkgever ook’, zegt Directeur Personeel & Organisatie Karel Bosmans.

Jessa Ziekenhuis gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding

Jessa Ziekenhuis gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding

Karel Bosmans ‘Loopbaanbegeleiding helpt medewerkers om gefundeerde keuzes te maken’

Medewerkers buiten de organisatie de balans over hun loopbaan laten opmaken: niet meteen een evidente keuze voor een werkgever. Want wat als de match onmogelijk blijkt? Directeur Personeel & Organisatie Karel Bosmans van het Jessa ziekenhuis te Hasselt kiest er bewust voor om door te verwijzen naar loopbaanbegeleiding. Hij heeft vertrouwen in de uitkomst en ziet meer voordelen dan nadelen. ‘Loopbaancoaching helpt medewerkers om zelf keuzes te maken over hun professionele toekomst, en dat vanuit hun talenten en kracht. Daar worden medewerkers beter van en wij als werkgever uiteindelijk ook. Een win-win dus’, vertelt Karel.

 

Externe begeleiding creëert veiligheid
Karel vindt het een goed idee voor alle personeelsdiensten om het loopbaandenken te integreren in hun dienstverlening. Maar niet alle vragen kunnen intern opgenomen worden. ‘In sommige gevallen is het aangewezen om medewerkers naar een neutrale partner door te verwijzen. Dat creëert veiligheid en de kans om in alle vrijheid zelf keuzes te maken. Medewerkers moeten eerst en vooral weten dat deze ondersteuning bestaat. En dat het geen schande is om een klankbord te zoeken, integendeel. Op tijd aan introspectie doen als het stroef loopt, kan een burn-out of andere problemen vermijden.’

 

Starten op eigen initiatief
Meestal is de aanleiding om iemand door te verwijzen een zeker onbehagen of moeilijkheden in de huidige job. ‘Ik raad mensen loopbaanbegeleiding aan, maar het initiatief om de begeleiding te starten ligt bij hen zelf’, duidt Karel. Collega’s en leidinggevenden weten niet altijd dat een medewerker een loopbaantraject volgt of gevolgd heeft. ‘Het is een persoonlijke keuze om al dan niet te vertellen over het proces’, zegt hij. ‘Ik nodig mensen wel uit voor een gesprek als ze hun sessies afgerond hebben. Meestal vertellen ze graag over wat ze ontdekt hebben aan mogelijkheden en talenten.’

 

Een stapje achteruit zetten kan een stap voorwaarts zijn
De meeste trajecten monden uit in vernieuwde energie of wijzigingen in jobinhoud of functie binnen de organisatie. Samen met de leidinggevende en soms het team wordt er nagedacht over de mogelijkheden. Uitzonderlijk gebeurt het wel eens dat een medewerker enkel nog een toekomst ziet buiten de organisatie. ‘Dat komt zelden voor. In dat geval respecteren we natuurlijk de keuze van de medewerker’, zegt Karel. ‘Een mooi voorbeeld is dat van iemand die leidinggevende was, maar zich niet goed in zijn vel voelde. Die persoon kon niet goed plaatsen wat precies maakte dat het zo moeilijk liep. Na de loopbaanbegeleiding zette hij bewust een stap achteruit. Achteraf kwam hij me bedanken. Hij zit zoveel beter in zijn vel nu en dat komt ook het werk ten goede.’ Karel wijt de moeilijkheid om een stap terug te zetten aan het taboe dat daaromtrent heerst. ‘Men ziet het vaak als gezichtsverlies. Nochtans kan het een grote stap voorwaarts betekenen’, weet hij.

 

Werken vanuit sterktes werkt
Karel verwijst elk jaar een viertal medewerkers door naar Loopbaanwijzer. ‘We hebben dezelfde visie op mensen en ontwikkeling. Loopbaanbegeleiders vertrekken er vanuit sterktes en talenten en helpen mensen om te ontdekken waar hun kracht ligt. Dat is waar de methode Vuurwerkt! voor staat. Deze benadering geeft veel betere resultaten dan een analyse van zwakheden en problemen.’

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Na burn-out: nieuw begin bij dezelfde werkgever. Het kan best!

Succesvol opnieuw aan de slag bij je werkgever na burn-out kan prima lukken. Marijke Vanmuysen deed het, samen met haar werkgever IN-Z. Marijke hield het contact met haar leidinggevende open, omringde zich met steun en leerde haar grenzen en wensen onder woorden brengen. Een warm, zorgzaam onthaal na de lange ziekteperiode deed de rest.

IN-Z integreert loopbaandenken in HR-beleid

Bij IN-Z staan mensen centraal. ‘Ons doel is duurzame tewerkstelling creëren’, zegt Veerle Bormans, stafmedewerker HR. ‘Daarom gaan we op weg met medewerkers om hun sterktes te ontdekken en kijken we over levensfases heen. We werken ook samen met Loopbaanwijzer. Deze aanpak levert ons als organisatie gemotiveerde en loyale medewerkers op.’

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. Hij stimuleert zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

Meer openheid op de werkvloer: win-win voor medewerkers en werkgevers

‘We leven langer, werken flexibeler, worden vaker uitgedaagd van functie te veranderen. We moeten de manier waarop we arbeid vormgeven durven herzien. En daar hebben we de flexibele geest van alle actoren voor nodig,’ zegt Koen Hendrix, directeur Strategie en Organisatie bij werkgeversorganisatie VKW Limburg.

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

Loopbaanbegeleiding versterkt het zelfsturend vermogen van werkende Vlaming aanzienlijk. Dat concludeert Prof. Dr. Marijke Verbruggen uit wetenschappelijk onderzoek. Meer zelfsturing verhoogt de mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Jessa Ziekenhuis gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding

‘Loopbaanbegeleiding helpt mensen om zelf keuzes te maken vanuit hun talenten en kracht. Daar worden medewerkers beter van en wij als werkgever ook’, zegt Directeur Personeel & Organisatie Karel Bosmans.

Do you want massive traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
 • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
 • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
 • Dualo fitemus lacus quis preambul pat turtulis
* we never share your e-mail with third parties.
bajdojjcjejeijecjcjie

Voldoe je aan één van onderstaande voorwaarden?
Dan krijg je de kost van jouw loopbaancheque(s) terugbetaald.

 • - Ben je 50plusser?
 • - Heb je geen diploma of getuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs?
 • - Heb jij je laatste schooljaar gevolgd binnen het BuSO onderwijs?
 • - Ben je arbeid(st)er in de Limburgse metaalsector met minstens een contract 6 maanden?
 • - Zijn jij of je ouders naar België gekomen om te werken?
 • - Heb je een nationaliteit van buiten de EER?
 • - Heeft minstens één van je ouders, of je beide grootouders een nationaliteit buiten de EU?
 • - Heb je een arbeidsbeperking erkend door de VDAB?

Dan bezorgt jouw loopbaanbegeleider je de nodige attesten voor terugbetaling. Vraag hiernaar bij je kennismakingsgesprek.