Talenten ontplooien kan ook in vrijwilligerswerk

Talenten ontplooien kan ook in vrijwilligerswerk

ann_engelenRuim 900.000 Vlamingen doen vrijwilligerswerk. Als student, senior of naast een betaalde baan. Vrijwilligerswerk kan een bron van zingeving zijn en je de kans bieden om je talenten te ontplooien. ‘Je kan er aspecten van jezelf kwijt die je misschien niet in je job vindt. Je ontdekt en ontwikkelt nieuwe competenties die ook nuttig zijn op de arbeidsmarkt’, zegt Ann Engelen, expert vrijwilligerswerk bij Stebo, de organisatie waarbinnen Loopbaanwijzer is gegroeid.

 

 Ter gelegenheid van de week van de vrijwilliger van 1 tot 9 maart, deelt Ann Engelen (50)  haar ervaring. Zij is de drijvende kracht achter het lerend netwerk Actief Ouder worden. Talent en bezieling in vrijwilligerswerk dat in 2013 liep. Drieëndertig Limburgse organisaties en hun vrijwilligers experimenteerden in evenveel pilootprojecten met acties om talent en bezieling van vrijwilligers meer  aan te spreken en in te zetten.

 

Vrijwilligerswerk geeft ook zin
‘Ik gun het iedereen om in zijn job zoveel mogelijk van zijn waarden en bezieling terug te vinden’, zegt Ann. ‘Soms is het echter niet mogelijk om te werken of vind je niet alles in je job. Ook tijdens je pensioen kan de goesting om iets te betekenen voor anderen sterk zijn. In vrijwilligerswerk ervaren mensen zingeving: je zorgt voor mensen, denkt mee na of steekt letterlijk de handen uit de mouwen voor de gemeenschap. Als je in een organisatie terechtkomt met een professioneel vrijwilligersbeleid, leer je jezelf beter kennen en ontplooi je competenties die je misschien nog niet eerder verkende. Dit versterkt ook je positie op de arbeidsmarkt.’

 

Goed zorgen voor vrijwilligers rendeert
Zonder vrijwilligers zouden veel organisaties hun opdracht niet kunnen waarmaken of sterk inboeten aan kwaliteit. ‘Organisaties beseffen dit en schenken de laatste jaren meer aandacht aan de ondersteuning van vrijwilligers’, zegt Ann. ‘De basisvoorwaarden zoals duidelijke afspraken, vorming en inspraak voor vrijwilligers en een correcte onkostenvergoeding zitten in de meeste organisaties goed. Nog belangrijker is dat vrijwilligers merken dat ze met hun unieke bijdrage een verschil maken en daarvoor waardering krijgen.’

 

De klik maken naar een waarderende benadering
‘De deelnemende organisaties hebben in het lerend netwerk een klik gemaakt’, vertelt Ann. ‘Ze bevragen kandidaat vrijwilligers voortaan vanaf hun aanmelding: wat doen ze het liefst en waar krijgen ze energie van? Welk verschil willen zij maken in de organisatie? Vrijwilligers inzetten op hun talenten en die verder ontwikkelen, zorgt voor meer dynamiek, een betere sfeer en wederzijdse tevredenheid. Het creëert leer- en groeikansen voor de vrijwilliger en voor de organisatie.’   

 

Organisatie geeft de doorslag
Ann werkt voltijds en heeft nu weinig tijd voor vrijwilligerswerk. Ze weet wel al waar zij zich zal engageren als er tijd vrijkomt. ‘In de natuur kom ik helemaal tot rust. Voor het behoud van groen wil ik graag mee instaan. Dit komt in mijn huidige job niet aan bod, dus vormt vrijwilligerswerk een mooie aanvulling’, zegt ze. ‘En in de zorg zijn zoveel handen tekort. Daar kan mijn aandacht en tijd echt een verschil maken.’ Bovenal zou Ann kiezen voor een organisatie waarmee het klikt: ‘Ik moet mijn waarden en drijfveren herkennen in de missie. Als ze mij vanaf het begin bevragen rond mijn bezieling en welk verschil ik wil maken, is dat een goede start. Als vrijwilliger wil ik er immers ook iets voor mezelf uithalen. En ik wil zelf kiezen hoeveel tijd ik besteed en wanneer. Vermoedelijk verdeel ik mijn tijd over verschillende organisaties.’  

 

Meer informatie? Projecten die Ann opzette: Het vrijwilligersnetwerk Zinzet, Het Lerend netwerk ‘Actief Ouder Worden, Talent en bezieling in vrijwilligerswerk.’   Meer over vrijwilligerswerk in Vlaanderen op het Vrijwilligersweb.

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Een goed leven is meer dan werken alleen

Een goed leven is meer dan werken alleen

WD_foto3_0_xGenks burgemeester Wim Dries noemt zichzelf  een man van feiten, cijfers en realisaties. Maar als het gaat om wat mensen in beweging brengt, denkt hij dat het vooral de niet tastbare dingen zijn die het verschil maken: hoop, prikkels tot vernieuwing, verbondenheid met het grotere geheel. Sommige mensen zoeken dat in hun werk, anderen net in andere levensdomeinen. Loopbaanbegeleiding moet daarom de focus breed genoeg houden. Een goed leven is meer dan werken alleen.

 

Vijf persoonlijke regels helpen Wim het vuur voor zijn werk brandend te houden. ‘Doen wat je graag doet, met enige regelmaat iets totaal nieuws doen, doelen stellen en voeling houden met concrete resultaten. En samenwerken, uiteraard. Ik kan alleen maar succesvol zijn als ik opensta voor andere mensen, me laat inspireren door anderen en verbinding kan ervaren. Voor mij werkt het zo, maar ik heb intussen ook wel geleerd dat ik die lat niet aan anderen moet opleggen.’

 

Les in nederigheid
Werk kàn een bron van vervulling zijn. Maar het hoéft niet, vindt Wim. Dat leerde hij al vroeg in zijn loopbaan. ‘Als jonge twintiger werd ik werkmeester in een fabriek. Ik zag zoveel potentieel dat nog ontwikkeld kon worden. Ik droomde van zelfsturende teams en andere nieuwigheden. Maar ik kreeg het niet helemaal van de grond. Vele mensen op de werkvloer deelden mijn verwachtingen niet. Ze wilden gewoon hun werk doen, wat ze trouwens heel goed deden, en haalden hun vreugde uit andere levensdomeinen. Het werd mijn eerste les in nederigheid.’

 

Fier zijn op je werk en je organisatie
Werk mag dan wel relatiever zijn voor de ene dan voor de andere;  met tegenzin werken houdt niemand vol. Mensen moeten fier kunnen zijn op hun werk en hun organisatie, vindt Wim. ‘Ik zie dat als een voorwaarde voor goede prestaties. Als stad besteden wij in onze interne organisatie veel aandacht aan processen en procedures. Dat is nu eenmaal zo, we hebben dat nodig. Maar die processen en regels zijn niet altijd de beste motivator. Het zijn meer immateriële dingen die mensen in beweging doen komen.  Ik probeer me voortdurend af te vragen wat ik kan blijven doen om mensen die niet tastbare prikkels te geven.’

 

Hoop is stuwende kracht
Hij verwijst naar James Orwells 1984 en Charly Chaplins The Machine. ‘Waar ontstaan revoluties? Daar waar mensen zelf geen stappen meer vooruit kunnen zetten, geen prikkels voor vernieuwing en vooruitgang ervaren. Zonder hoop loopt een systeem vast. En dan gaan mensen soms gekke dingen doen. Dat heb ik nu bij Ford heel sterk ervaren.’ Hoop betekent voor ieder mens net weer wat anders, aldus Wim. Mensen putten die voorwaarts gerichte kracht soms uit concrete dingen, zoals succes in een vereniging of kansen op promotie. Voor andere mensen komt het vooral aan op ervaringen van zingeving, vreugde, verbondenheid met anderen of met een groter doel.

 

Brede focus voor loopbaancoaching
De focus van loopbaanbegeleiding mag dus, wat Wim Dries betreft, best breed zijn.  ‘Op vlak van werk is het voor veel mensen genoeg als ze hun talenten kunnen ontwikkelen, eventueel kunnen herscholen en snel een nieuwe job vinden. Je moet mensen het beste uit zichzelf laten halen op het niveau dat ze dat zelf willen. En verder ook aandacht hebben voor andere levensdomeinen die een bron van vreugde kunnen zijn.’  

 

Door Griet Bouwen, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Mensen dragen veel sleutels tot oplossingen al in zich

Mensen dragen veel sleutels tot oplossingen al in zich

IlfaroElke persoon heeft de kracht en de wijsheid in zich om moeilijkheden in zijn leven te overwinnen. Oplossingsgericht coachen helpt om die wijsheid mee naar boven te brengen. Vertrekken vanuit wat wel werkt, weten wat je wil behouden en daar op verder bouwen met kleine, haalbare acties. Dat zijn de uitgangspunten van de oplossingsgerichte methodiek. Anton Stellamans en Liselotte Baeijaert maakten in Vlaanderen naam met die aanpak.  

 

Anton Stellamans en Liselotte Baeijaert vormen samen Ilfaro. Door bij te dragen aan het creëren van kwaliteitsvolle gesprekken willen ze de wijsheid, kennis en veerkracht die in mensen zit boven brengen. Ze begeleiden individuen en teams vanuit het oplossingsgericht coachen en geven training aan loopbaanbegeleiders, managers en therapeuten. Het team van Loopbaanwijzer haalt veel inspiratie uit de methodiek.

 

Veerkracht versterken
De oplossingsgerichte aanpak versterkt de veerkracht van mensen. ‘Veerkracht is de kunst om mee te deinen op de golven van verandering en tegenslagen te zien als groeikansen’, licht Liselotte toe. ‘We hebben allemaal moeilijke momenten en tegenslagen te verwerken. Dat aanvaarden geeft al ruimte. Koesteren wat wel goed loopt in je leven en dat kunnen vasthouden en uitbreiden, geeft mensen een veilig gevoel én een springplank. Van daaruit zien ze nieuwe mogelijkheden en kunnen ze meestal zelf heel goed formuleren wat een eerste stap voor hen is.’ 

 

Iedereen is expert in zijn/haar eigen leven
‘Oplossingsgericht coachen is in de jaren 80 in de Verenigde Staten ontstaan in therapeutische context. Men stelde vast dat mensen pas echt vooruit gaan als ze meer praten over hun gewenste toekomst en hun hulpbronnen dan over hun probleem’, vertelt Liselotte. ‘Verklaringen en oorzaken van het probleem in kaart brengen, bleek niet nodig te zijn om tot een duurzame oplossing te komen.  Dat levert tijdswinst op én maakt het gesprek veel aangenamer voor de klant en de coach. Dit inzicht was toen revolutionair.’ Oplossingsgericht coachen stoelt op enkele principes. ‘Een ervan is dat we er altijd van uitgaan dat de klant de expert is in zijn eigen leven. Zij formuleert haar eigen doelstellingen en heeft zelf alle antwoorden. De coach helpt hoogstens bij het boven water brengen van die antwoorden.’

 

Als iets niet kapot is, moet je het niet herstellen
Een ander principe luidt ‘Als iets niet kapot is, moet je het niet herstellen’ en hangt nauw samen met het voorgaande. ‘Een oplossingsgerichte coach gaat enkel in op de vraag waarmee iemand tot bij haar komt. We gaan niet graven naar wat er eventueel nog moeilijk gaat of beter kan. Integendeel, we zoeken naar wat wél werkt en kracht geeft in relatie tot het thema’, vertelt Anton. ‘Het was voor mij een hele opluchting dat ik de problemen van mensen niet hoef te doorgronden,’ zegt Liselotte, ‘die zijn immers vaak erg complex en ingebed in een web van relaties. Al mijn aandacht en energie gaat naar het gesprek zelf en de oplossing die daar kan ontstaan.’   

 

Kleine stapjes
‘We werken altijd toe naar kleine stapjes die iemand nu al kan zetten’, vertelt Anton. ‘Wat is haalbaar en past bij het leven van de persoon? Een coachingstraject is ook zo kort als kan, maar niet korter. Een coach checkt voortdurend bij de klant of het gesprek nuttig is: dat is een graadmeter om te weten of we vooruitgang boeken.’ Net omdat oplossingsgericht coachen telkens weer maatwerk is en vertrekt vanuit de unieke persoon, werkt het voor bijna iedereen. ‘We blijven heel dicht bij de werkelijkheid en houden het concreet,’ zegt Anton. ‘Er worden geen moeilijke woorden gebruikt, want ieder gebruikt zijn eigen woorden.’    

 

Meer informatie? www.ilfaro.be, Liselotte Baeijaert & Anton Stellamans zijn ook de auteurs van het boek ‘Vergroot de veerkracht in jezelf en je team’, uitgegeven bij LannooCampus in 2009.

 

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Elke Limburger heeft recht op duurzaam werk

Elke Limburger heeft recht op duurzaam werk

SONY DSC 

Voldoende werkzekerheid in een gezonde werkomgeving waar we onze competenties kunnen ontwikkelen: dat is wat duurzaam werk betekent. Duurzaam werk ligt niet noodzakelijk in één vaste, langdurige job, wel in een loopbaan die in zijn geheel die kwaliteiten heeft. ‘Loopbaancoaching kan die doelstelling ondersteunen’, zegt Hilde Baerten, directeur arbeidsmarktbeheer bij VDAB Limburg. ‘Als mensen kiezen voor hun sterktes en een job vinden die daarbij aansluit, is de kans groter dat ze langer met goesting blijven werken. En als ze werkzoekend worden, hebben ze meer zelfsturend vermogen.’

 

De Limburgse arbeidsmarkt in cijfers
Limburg telde in december 2013 ruim 33.000 werkzoekenden. De werkloosheidsgraad bedraagt 8,32%  en is reeds jaren iets hoger dan het Vlaams gemiddelde van 7,76%. Het aandeel van mensen uit een kansengroep (allochtonen, mensen met een arbeidshandicap, 50+’ers en laaggeschoolden) is met 68,8% in Limburg vergelijkbaar met 70% in Vlaanderen. Het oosten van Limburg, waar ook Genk ligt, kent een hogere werkloosheidsgraad met 9,09% tov 7,73% in West-Limburg. Als de Ford fabriek en toeleveranciers sluiten, kan dat onevenwicht nog versterkt worden. ‘Toen de mijnen sloten, ging het aantal werkzoekenden in een klap naar 40000. We hopen dat bij de sluiting van Ford Genk te voorkomen door mensen al tijdens hun laatste werkjaar een nieuwe job te helpen vinden. Ze hoeven niet te wachten tot ze in januari 2015 werkloos worden’, zegt Hilde.

 

Jongere en oudere werkzoekenden aan de slag helpen zijn speerpunten voor Vlaanderen
De jongerenwerkloosheid indammen en 50+’ers aan een job helpen, zijn prioriteiten in het Vlaams beleid. ‘Wij zetten in op de samenwerking met scholen en KMO’s’, zegt Hilde. ‘Via werkplekleren, stages en IBO (individuele beroepsopleiding) kunnen jongeren snel en laagdrempelig aan de slag.’ In Limburg zijn 8000 werkzoekenden ouder dan 50. Nu worden ze begeleid tot 58 jaar, binnenkort tot 60 jaar. ‘Voor deze mensen kan een loopbaancoaching voor een ontslag enorm veel betekenen. Vaak hebben ze jarenlang bij dezelfde werkgever gewerkt. Hun eigen sterktes en competenties leren benoemen en nieuwe mogelijkheden zien, is dan een grote stap. Een coach kan daarbij helpen.’

 

Werkgevers op maat ondersteunen
VDAB Limburg wil ook de banden met werkgevers, vooral met KMO’s, verstevigen. ‘In Limburg zorgen KMO’s voor het merendeel van de tewerkstelling’, vertelt Hilde. ‘Het is belangrijk dat we hun noden kennen en hen een gepaste ondersteuning bieden om de juiste mensen te vinden. Dat is net als de begeleiding van werkzoekenden maatwerk. We geven werkgevers ook informatie over loopbaancoaching. Zij kunnen dat dan bekendmaken bij hun medewerkers en medewerkers stimuleren hun loopbaan zelf in handen te nemen via een loopbaanbegeleiding.  

 

Partners goed kennen is pluspunt
VDAB biedt zelf geen loopbaanbegeleiding meer aan, maar verwijst door. ‘Uiteraard mogen we als overheidsdienst geen reclame maken, maar onze consulenten geven wel graag informatie over de aanpak van de verschillende dienstverleners. Tot welke doelgroepen richten ze zich? Wat zijn hun uitgangspunten? Welke methodieken passen ze toe? Op basis hiervan kan iemand bewust kiezen bij welk loopbaancentrum hij aanklopt’, vertelt Hilde. ‘Deze informatie krijgen we van de loopbaancentra. Goede contacten en een samenwerking op meerdere fronten zorgen ervoor dat de kennis doorleefd is.’

 

Meer informatie? Lees ook het artikel ‘Werknemers Ford toekomst bieden heeft hoogste priorititeit’

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

 

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

http://loopbaanwijzer.be/wp-content/uploads/2014/01/Marijke_Verbruggen-300x267.jpg

Loopbaanbegeleiding versterkt het zelfsturend vermogen van werkende Vlaming aanzienlijk. Dat concludeert Prof. Dr. Marijke Verbruggen uit wetenschappelijk onderzoek. Meer zelfsturing verhoogt de mobiliteit op de arbeidsmarkt. De kwaliteit van de jobs wordt beter en het welbevinden verhoogt. Extra aandacht voor mensen met een beperkt zelfsturend vermogen blijft belangrijk. Loopbaancoaches mogen nog meer inzetten op het versterken van weerbaarheid bij veranderingen. Marijke ziet bovendien in het onderwijs een belangrijke partner om loopbaancompetenties proactief te versterken .

 

Professor Marijke Verbruggen is docente aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KULeuven. Ze onderzoekt de rol van loopbaanbegeleiding op de arbeidsmarkt. ‘Dankzij loopbaancoaching verwerven mensen meer zelfsturing over hun loopbaan’, zegt Marijke. ‘Hun zelfkennis neemt toe, ze verwerven een beter inzicht over de arbeidsmarkt en leren hoe ze hun netwerk kunnen ontwikkelen en inzetten.’

Welbevinden verhoogt
Loopbaanbegeleiding blijkt bij te dragen aan betere, meer werkbare jobs en een hoger welbevinden. ‘Veertig procent van wie loopbaanbegeleiding volgt, verandert van werkgever. Veruit de grootste groep zoekt dus oplossingen in de eigen werkcontext. Ze gaan het gesprek aan met hun baas, veranderen intern van job, lossen conflicten op, sturen hun tijdsmanagement bij en kunnen werk- en privéleven beter van elkaar scheiden’, blijkt uit onderzoek.

Werkbaar werk op een sterkere arbeidsmarkt
Onder impuls van loopbaanbegeleiding komen meer mensen terecht in een job die bij hen past. ‘Hoe meer mensen aan het stuur van hun loopbaan zitten, hoe meer mobiliteit we zien op de arbeidsmarkt. Daardoor gaat die arbeidsmarkt beter werken’, zegt Marijke. Jobs worden bovendien werkbaarder. Mensen leren effectiever met stress omgaan, en dat straalt af op hun werkomgeving. ‘Ze ontdekken hoe ze effectiever kunnen handelen dan onderdanig zijn of in de slachtofferrol kruipen. Daardoor gaan werknemers zelf bijdragen aan werkbaar werk.’

Duurzame ontwikkeling van loopbaancompetenties
Marijke onderzocht in welke mate loopbaanbegeleiding mensen versterkt in hun loopbaancompetenties.  De effecten blijken duurzaam. Enkel het aanpassingsvermogen, het flexibel om kunnen met verandering, blijkt minder lang stand te houden. ‘Het is niet zo duidelijk hoe dat komt. We vermoeden dat het hier eerder gaat om persoonlijkheidstrekken dan om een competentie’, legt Marijke uit.  Of loopbaanbegeleiders daar iets uit kunnen leren? ‘Loopbaancentra focussen vrij direct op het ontdekken van wie ben ik, wat wil ik en hoe pak ik dat best aan. Omgaan met verandering komt meestal indirecter aan bod. Misschien kan begeleiding daar gericht op inspelen.’

Proactief werken aan loopbaancompetenties
Mensen zoeken meestal pas de weg naar loopbaanbegeleiding wanneer ze vastlopen in hun problemen. ‘Het is belangrijk dat we veel vroeger leren nadenken over onszelf in relatie tot de arbeidsmarkt. Het loopbaandenken mag meer gestimuleerd worden, in het bijzonder bij mensen uit kansengroepen en bij jongeren. Ik zie daar ook een taak voor het onderwijs. Het zou mooi zijn als de sector van loopbaanbegeleiding hun ervaring en kennis deelt om dat mogelijk te helpen maken.’

Hier vind je meer informatie over het onderzoek van Marijke Verbruggen

Door Griet Bouwen, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Na burn-out: nieuw begin bij dezelfde werkgever. Het kan best!

Succesvol opnieuw aan de slag bij je werkgever na burn-out kan prima lukken. Marijke Vanmuysen deed het, samen met haar werkgever IN-Z. Marijke hield het contact met haar leidinggevende open, omringde zich met steun en leerde haar grenzen en wensen onder woorden brengen. Een warm, zorgzaam onthaal na de lange ziekteperiode deed de rest.

IN-Z integreert loopbaandenken in HR-beleid

Bij IN-Z staan mensen centraal. ‘Ons doel is duurzame tewerkstelling creëren’, zegt Veerle Bormans, stafmedewerker HR. ‘Daarom gaan we op weg met medewerkers om hun sterktes te ontdekken en kijken we over levensfases heen. We werken ook samen met Loopbaanwijzer. Deze aanpak levert ons als organisatie gemotiveerde en loyale medewerkers op.’

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. Hij stimuleert zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

Meer openheid op de werkvloer: win-win voor medewerkers en werkgevers

‘We leven langer, werken flexibeler, worden vaker uitgedaagd van functie te veranderen. We moeten de manier waarop we arbeid vormgeven durven herzien. En daar hebben we de flexibele geest van alle actoren voor nodig,’ zegt Koen Hendrix, directeur Strategie en Organisatie bij werkgeversorganisatie VKW Limburg.

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

Loopbaanbegeleiding versterkt het zelfsturend vermogen van werkende Vlaming aanzienlijk. Dat concludeert Prof. Dr. Marijke Verbruggen uit wetenschappelijk onderzoek. Meer zelfsturing verhoogt de mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Jessa Ziekenhuis gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding

‘Loopbaanbegeleiding helpt mensen om zelf keuzes te maken vanuit hun talenten en kracht. Daar worden medewerkers beter van en wij als werkgever ook’, zegt Directeur Personeel & Organisatie Karel Bosmans.

Loopbaancoach kan sherpa zijn bij burnout

Loopbaancoach kan sherpa zijn bij burnout

Luk Dewulf‘Een sherpa is een gids op moeilijk terrein. Iemand die buiten je werkcontext staat en bij wie je op kantelmomenten terecht kan om de balans op te maken en bij te tanken.’ Aan het woord is Luk Dewulf, talent- en burnoutcoach. ‘Je hebt een sherpa nodig om uit een burnout te komen en zelf opnieuw het stuur van je loopbaan in handen te nemen. Loopbaanbegeleiders kunnen die rol vervullen.’

  

Luk Dewulf is partner en adviseur bij Kessels & Smit en vader van twee tienerzonen. Hij werkt al jaren rond talenten en is geïnspireerd vanuit de positieve psychologie, het waarderend onderzoek en strength based development. Hij schreef samen met Guido Vangronsveld ‘Help! Mijn batterijen lopen leeg’  dat in 2012 de prijs kreeg van beste learning & development boek en uitgegeven is bij Lannoocampus.

 

Wat is burnout en hoe herken je het?
‘Burnout heeft alles met talent te maken. Talent is immers relationeel: als je gezien en gewaardeerd wordt in je talent, krijg je energie. Als dat niet gebeurt, is er energieverlies. Dat kan leiden tot burnout’, vertelt Luk. ‘Symptomen zijn lage energie, twijfelen aan je competenties en je onpersoonlijk gedragen. Vanuit pragmatisch oogpunt zeggen we dat iemand burnout heeft vanaf het moment dat hij of zij thuisblijft van het werk. Dan is het voor de persoon zelf en voor de omgeving duidelijk dat er meer aan de hand is.’

 

Twee dynamieken aan de basis van burnout
‘In ons boek beschrijven we twee dynamieken: gedreven mensen die onder stress bepaalde talenten overdrijven, zoals hun ‘bezige bij’-het altijd bezig zijn-, hun  perfectionisme en hun loyauteit. Ze komen vast te zitten, verliezen de sturing en krijgen het gevoel dat ze alleen nog maar door kunnen gaan. Tot het lichaam stop zegt’, licht Luk toe. ‘Een tweede dynamiek, die vaker voorkomt, is een relationele vechtdynamiek waarbij mensen zich steeds minder gezien en gewaardeerd voelen door een belangrijke persoon in hun werkomgeving. Ze vechten ertegen in hun hoofd, nemen acties die geen beweging brengen en worden afhankelijk van de reacties van die ene persoon. Zo verliezen ze eveneens hun zelfsturing en raken ze uitgeput. Vaak zijn een of beide dynamieken al jaren aan de gang.’

 

Burnout herkennen en erop inspelen
‘Loopbaancoaches kunnen de dialoog in het hoofd van mensen bevragen en krijgen zo een indicatie of het om burnout gaat. Ik begin meestal met luisteren naar het volledige verhaal. Bij sommige mensen speelt er immers meer: ze hebben ook privéproblemen of het kan gaan om een depressie. Dat vraagt een andere aanpak’, zegt Luk. Hij benadrukt dat mensen niet kunnen geholpen worden binnen hun werkcontext. ‘Als ze daar met iemand praten, heeft die persoon altijd zelf belangen en relaties te onderhouden of zal hij zich opstellen als ‘supporter’. Dat is iemand die je gelijk geeft, je steunt. Leuk, maar het brengt geen verandering. Daarvoor heb je een sherpa nodig: iemand buiten het systeem wiens enige belang is dat het met jou goed gaat. Iemand die je niet naar de mond praat en je ondersteunt om je eigen antwoorden te vinden. Een loopbaancoach kan zo’n sherpa zijn.’

 

Manier van zijn is sleutel voor ondersteuning
‘Een methodiek kan een leidraad zijn in de begeleiding van burnout. Je manier van zijn als coach en je fascinatie voor de unieke mens die voor je zit, is nog belangrijker. Zelf goed in je vel zitten is een voorwaarde om de ander al je aandacht te geven. Het betekent dat je niet hoeft bezig te zijn met hoe je het zelf doet in het gesprek. Je krijgt moeilijke dingen te horen en soms huilen mensen of worden ze kwaad in jouw bijzijn. Met deze emoties om kunnen gaan en erbij blijven is dan belangrijk. Als loopbaancoach moet je er echt voor kiezen om dit werk te doen; het is niet voor iedereen weggelegd.’ 

 

Erkenning en waardering als voorwaarde tot zelfsturing
‘Het enige wat in mijn ervaring echt helpt, is mensen met een burnout grenzeloos erkenning en waardering geven. Die moet gemeend zijn want anders werkt het niet. Oprecht nieuwsgierig zijn helpt me om snel de vinger op de krachten en talenten van iemand te leggen. Ik ontmoet allemaal schitterende mensen in mijn praktijk, alleen zijn ze soms vastgeraakt in een omgeving waar ze niet kunnen bloeien. Als de waardering de overhand krijgt op de beklemming die de persoon voelt, maakt hij terug contact met zijn zelfsturend vermogen en kan hij zijn leven terug in handen nemen. Daar zijn meestal zo’n twee tot vier gesprekken voor nodig, verspreid over zes à acht weken.’

 

Meer informatie? http://www.talentpraktijk.be/luk-dewulf/

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Alle berichten123
Do you want massive traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
 • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
 • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
 • Dualo fitemus lacus quis preambul pat turtulis
* we never share your e-mail with third parties.
bajdojjcjejeijecjcjie

Voldoe je aan één van onderstaande voorwaarden?
Dan krijg je de kost van jouw loopbaancheque(s) terugbetaald.

 • - Ben je 50plusser?
 • - Heb je geen diploma of getuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs?
 • - Heb jij je laatste schooljaar gevolgd binnen het BuSO onderwijs?
 • - Ben je arbeid(st)er in de Limburgse metaalsector met minstens een contract 6 maanden?
 • - Zijn jij of je ouders naar België gekomen om te werken?
 • - Heb je een nationaliteit van buiten de EER?
 • - Heeft minstens één van je ouders, of je beide grootouders een nationaliteit buiten de EU?
 • - Heb je een arbeidsbeperking erkend door de VDAB?

Dan bezorgt jouw loopbaanbegeleider je de nodige attesten voor terugbetaling. Vraag hiernaar bij je kennismakingsgesprek.