Evaluatie van de loopbaancheque 2 jaar na lancering.

Evaluatie van de loopbaancheque 2 jaar na lancering.

loopbaan-rapportSteeds meer mensen volgen loopbaanbegeleiding. Voor 40 euro kan je bij de VDAB een loopbaancheque bestellen, daarmee kan je dan 4 uur loopbaanbegeleiding kopen.

 

Elke Vlaming heeft om de 6 jaar recht op twee zulke cheques. De voorbije twee jaar zijn er 28.573 cheques opgenomen.

 

VDAB maakte een evaluatierapport sinds de komst van deze loopbaancheques.

Het evaluatierapport kan je hier bekijken

 

Evaluatie van de loopbaancheque 2 jaar na lancering.

Steeds meer mensen volgen loopbaanbegeleiding. Voor 40 euro kan je bij de VDAB een loopbaancheque bestellen, daarmee kan je dan 4 uur loopbaanbegeleiding kopen.

Loopbaanwijzer krijgt een goed rapport van VDAB!

Op 19 01 2015 heeft Loopbaanwijzer, het loopbaanbegeleidingscentrum van Stebo, een kwaliteitsmonitoring gehad.
Dit was de eerste kwaliteitscontrole sinds de hertekening van loopbaanbegeleiding in juli 2013 en de invoering van de loopbaancheques.
We hebben van VDAB een zeer goede beoordeling gehad, zowel op de kwaliteit van de loopbaanbegeleidingen als op onze correcte administratieve afhandeling.
Alle mogelijkheden tot groei hebben we uit deze kwaliteitsmonitoring met twee handen aangepakt.

Ondernemers zijn gebaat bij een coach die hun leefwereld goed kent

Voor je een zaak start, verken je best grondig of het ondernemerschap bij hen past. Maar ook daarna kan de realiteit anders zijn dan verwacht of wijzigen. Bedrijfsadviseur An Quaethoven: ‘Je bedrijf is je kind, je vereenzelvigt je ermee want je hebt het helemaal zelf gecreëerd. Als het moeilijk loopt, raakt dat je diepste zelf en voel je je persoonlijk verantwoordelijk. Dit bespreken is niet gemakkelijk.’

‘Een job die bij je past, draagt bij tot gezond leven’, zegt huisarts

Huisdokter Peter Sauwens krijgt steeds meer mensen met stressgerelateerde klachten over de vloer. De druk op mensen neemt zienderogen toe, merkt hij op. De huisarts pleit voor een menselijk arbeidsritme, met rustmomenten voor lichaam en geest. ‘Want een job die bij je past en waardevolle sociale contacten biedt, draagt bij tot een gezond leven.’

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. Hij stimuleert zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

‘Elke nieuwe aanmelding is een blind date’

‘Mensen zien openbloeien: daar doe ik het voor’, zegt Annemie Knoops. Na zes jaar als loopbaancoach is ze nog geen grammetje van haar nieuwsgierigheid verloren. ‘Integendeel,’ lacht ze, ‘hoe meer mensen ik begeleid, hoe nieuwsgieriger ik word naar de unieke sterktes en talenten van elke persoon. Ik heb een rotsvast vertrouwen in de kracht van mensen ontwikkeld.’

Talenten ontplooien kan ook in vrijwilligerswerk

Ruim 900.000 Vlamingen doen vrijwilligerswerk. Als student, senior of naast een betaalde baan. Vrijwilligerswerk kan een bron van zingeving zijn en je de kans bieden om je talenten te ontplooien. ‘Je kan er aspecten van jezelf kwijt die je misschien niet in je job vindt. Je ontdekt en ontwikkelt nieuwe competenties die ook nuttig zijn op de arbeidsmarkt’, zegt Ann Engelen, expert vrijwilligerswerk bij Stebo, de organisatie waarbinnen Loopbaanwijzer is gegroeid.

Een goed leven is meer dan werken alleen

Genks burgemeester Wim Dries noemt zichzelf een man van feiten, cijfers en realisaties. Maar als het gaat om wat mensen in beweging brengt, denkt hij dat het vooral de niet tastbare dingen zijn die het verschil maken: hoop, prikkels tot vernieuwing, verbondenheid met het grotere geheel. Sommige mensen zoeken dat in hun werk, anderen net in andere levensdomeinen.

Mensen dragen veel sleutels tot oplossingen al in zich

Vertrekken vanuit wat wel werkt, weten wat je wil behouden en daar op verder bouwen met kleine, haalbare acties. Dat zijn de uitgangspunten van de oplossingsgerichte methodiek. Anton Stellamans en Liselotte Baeijaert maakten in Vlaanderen naam met die aanpak.

Elke Limburger heeft recht op duurzaam werk

Duurzaam werk ligt niet noodzakelijk in één vaste, langdurige job, wel in een loopbaan die in zijn geheel die kwaliteiten heeft. ‘Loopbaancoaching kan die doelstelling ondersteunen’, zegt Hilde Baerten, directeur arbeidsmarktbeheer bij VDAB Limburg.

Loopbaanwijzer krijgt een goed rapport van VDAB!

Loopbaanwijzer krijgt een goed rapport van VDAB!

loopbaan-rapportOp 19 01 2015 heeft Loopbaanwijzer, het loopbaanbegeleidingscentrum van Stebo, een kwaliteitsmonitoring gehad. Dit was de eerste kwaliteitscontrole sinds de hertekening van loopbaanbegeleiding in juli 2013 en de invoering van de loopbaancheques.   We hebben van VDAB een zeer goede beoordeling gehad, zowel op de kwaliteit van de loopbaanbegeleidingen als op onze correcte administratieve afhandeling. Alle mogelijkheden tot groei hebben we uit deze kwaliteitsmonitoring met twee handen aangepakt.   Enkele krachtlijnen uit het rapport: “Krachtgericht en waarderend coachen staan centraal in deze aanpak via de Vuurwerkt methode. Het is in eerste instantie een introspectieve benadering om zicht te krijgen op datgene wat de coachee mobiliseert, vuur en energie geeft. Stebo kan buigen op jarenlange ervaring in het geven van loopbaanbegeleiding en dat uit zich nu ook in een degelijk pakket van denk- en doe-opdrachten en testen om de zelfreflectie en zelfsturing te stimuleren.”   “Positief is ook het gebruik van een eigen klantentevredenheidsmeting ter verbetering van de eigen dienstverlening.”   “Ieder afgerond pakket wordt afgesloten met een POP en is duidelijk terug te vinden in het dossier van de klant. Er bestaan twee vormen van het POP: reflectief en actiegericht. Pakket 2 eindigt altijd met een actiegericht POP. Na pakket 1 is er meestal een reflectief POP opgemaakt. Wanneer er geen tweede pakket aansluitend opgenomen wordt, staan er in het reflectief POP vaak toch acties beschreven. De klant is ook duidelijk eigenaar van zijn POP.”   “Over alle dossiers heen is er een correcte registratie (op enkele kleine uitzonderingen na). Elke loopbaancheque wordt correct afgesloten. Alle geregistreerde uren komen overeen met gehandtekende aanwezigheidslijsten.”   “Er is een duidelijke evolutie in het optimaliseren van de administratie.”   “Alle relevante informatie wordt aan de klant mondeling en schriftelijk meegegeven. Klanten worden op deze manier heel duidelijk geïnformeerd.”   “Een extra vermelding voor de website van Loopbaanwijzer is zeker op zijn plaats. Deze website is heel klant- en gebruiksvriendelijk, duidelijk en bevat relevante info voor de klant op vlak van inhoud en aanpak. Vooral de praktisch info is heel relevant en duidelijk waarbij de klant centraal staat.”
Ondernemers zijn gebaat bij een coach die hun leefwereld goed kent

Ondernemers zijn gebaat bij een coach die hun leefwereld goed kent

An QuaethovenOok ondernemers worstelen wel eens met loopbaangerelateerde vragen. Voor ze een zaak opstarten, verkennen ze best grondig of het ondernemerschap bij hen past. Maar ook daarna kan de realiteit anders zijn dan verwacht of wijzigen. Een loopbaancoach die veel contacten heeft met ondernemers en hun leefwereld goed kent, kan het best inspelen op hun vragen. Ondernemers samenbrengen om van elkaar te leren, levert nu al mooie resultaten op bij starters en kan ook voor gevestigde ondernemers werken, denkt bedrijfsadviseur An Quaethoven van het Agentschap Ondernemen. 

     

Drempel voor ondernemers verlagen
An vermoedt dat de drempel naar loopbaanbegeleiding voor ondernemers hoger is dan voor werknemers. ‘Je bedrijf is je kind, je vereenzelvigt je ermee en het is een context die je helemaal zelf hebt gecreëerd. Als het moeilijk loopt, raakt dat je diepste zelf en voel je je persoonlijk verantwoordelijk. Dit bespreken is niet gemakkelijk.’ Je als loopbaancentrum expliciet profileren naar ondernemers en in je communicatie voorbeelden aanhalen waarin ze zich herkennen, kan de drempel verlagen. Organisaties die met en voor ondernemers werken, kunnen een belangrijke rol spelen in het gericht doorverwijzen van ondernemers met loopbaanvragen.

 

Ondernemers hebben andere loopbaanvragen
Vragen waarmee ondernemers worstelen, gaan vaak over al dan niet groeien of investeren, de aanwerving van de eerste personeelsleden, het overlaten of stopzetten van hun zaak of technische aangelegenheden als milieu en energiereguleringen. Maar ook persoonlijke vragen als ‘Ben ik nog wel goed bezig?’ of vragen rond de heroriëntering van activiteiten komen wel eens aan bod. ‘In die gevallen kan loopbaancoaching een antwoord bieden’, zegt An.

 

Coach met veel ervaring met ondernemers
Loopbaancoaches die zich specialiseren in het begeleiden van ondernemers hebben dankzij hun veelvuldige contacten en snelle kennisopbouw meer te bieden aan klanten. Zelf ervaring hebben als ondernemer is niet noodzakelijk: zich goed kunnen inleven en oplossingsgericht denken zijn de belangrijkste sleutelvaardigheden. ‘Al kan het nodig zijn om rond specifieke thema’s bijscholing te volgen, zoals hoe je een product of dienst in de markt zet’, zegt An.

 

Meegaan in de ondernemersdroom van werkenden
Tijdens kruispuntmomenten in hun loopbaan voelen sommige werknemers zich aangetrokken tot het idee om zelfstandige te worden. ‘Wie droomt van een eigen zaak, heeft er baat bij stil te staan bij de haalbaarheid ervan’, zegt An. ‘Een ondernemingsplan opstellen is belangrijk. Maar het is zeker even nodig om te onderzoeken of het ondernemerschap bij jou als persoon past en of je genoeg steun hebt van je omgeving. Loopbaancoaches die dit proces begeleiden, zijn best goed vertrouwd met de vijf kerncompetenties om te ondernemen: doorzettingsvermogen, besluitvaardigheid, zelfstandigheid, overtuigingskracht en besef van rendement.’

 

Ondernemers samenbrengen die elkaar ondersteunen
Startende ondernemers samenbrengen, zoals dat nu bijvoorbeeld gebeurt in de starterslabo’s waar werkzoekenden begeleid worden naar het ondernemerschap, levert bijzonder mooie resultaten op. ‘Mensen zijn een spiegel voor elkaar, benoemen elkaars krachten en valkuilen en sturen elkaar bij’, vertelt An. Voor gevestigde ondernemers kan dit soort van groepsbijeenkomsten samen met een coach de gelegenheid bieden om ervaringen uit te wisselen en gedrag bij te sturen.

   

Meer informatie? www.agentschapondernemen.be

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Loopbaanbegeleiding ook voor ondernemers!

Ook voor een ondernemer kan loopbaanbegeleiding iets bijdragen. Of je nu een eigen zaak wil opstarten in hoofd- of bijberoep, je al een zaak hebt of je eraan denkt om je activiteiten stop te zetten. Anderen deden het al voor je!

Ondernemers zijn gebaat bij een coach die hun leefwereld goed kent

Voor je een zaak start, verken je best grondig of het ondernemerschap bij hen past. Maar ook daarna kan de realiteit anders zijn dan verwacht of wijzigen. Bedrijfsadviseur An Quaethoven: ‘Je bedrijf is je kind, je vereenzelvigt je ermee want je hebt het helemaal zelf gecreëerd. Als het moeilijk loopt, raakt dat je diepste zelf en voel je je persoonlijk verantwoordelijk. Dit bespreken is niet gemakkelijk.’

Caroline ruilde eigen zaak voor vaste job: ‘Nu heb ik de perfecte combinatie.’

Ze had een eigen groentewinkel, deed haar werk graag maar worstelde met de druk die daarbij kwam kijken. Nu is Caroline Denecker (37) huishoudhulp bij Familiehulp. ‘Ik heb nog steeds veel sociale contacten, werk alleen en organiseer mijn werk zelfstandig. De zorgen en de verantwoordelijkheid voor de zaak heb ik niet meer en werk en privé zijn in evenwicht. Voor mij een ideale combinatie’, zegt ze.

Zelfzorg en zakelijk denken geven dansschool toekomst

Met de oprichting van haar Balletschool in Neeroeteren maakte Nadja Segers (36) in 2002 de droom waar die ze al sinds haar negende koesterde. Een grenzeloze inzet en te lage inkomsten zetten het jonge gezin van Nadja steeds meer onder druk. Even leek het erop dat haar droom aan diggelen zou gaan. Tot ze zich omringde met deskundig advies.

Kiezen met hoofd én hart

Loopbaancoach Aida Pereira werkte een methodiek uit om mensen vanuit rust en vertrouwen beter in staat te stellen om een keuze te maken. Ine Maesen getuigt. Ze koos voor haar zelfstandige logopediepraktijk en een jaar later om terug te gaan naar haar job in het onderwijs: ‘Die flexibiliteit is nieuw voor mij. Ik ervaar meer innerlijke vrijheid’, vertelt Ine.

Onderweg naar een eigen zaak: ‘de hunkering naar vrijheid is groot’.

‘Zelfstandige worden, ik had het nooit echt als een optie gezien’, vertelt Bieke Vermeulen (45). ‘In loopbaangesprekken werd duidelijk hoezeer het bij me past. Ik vond de weg naar het Ondernemersatelier waar ik in een veilige setting achttien maanden kan groeien als ondernemer. Ik wil mijn eigen ding kunnen doen.’

‘Je hoeft niet al je talenten in één job kwijt te kunnen’

Van je hobby je (bij)beroep maken? Klara Baerten combineert haar job in een leerwerkplaats met fotografie in bijberoep. ‘Mijn vaste job zorgt voor zekerheid en fijne sociale contacten. Als ik met fotografie bezig ben, kan ik mijn creativiteit de vrije loop laten. De combinatie heeft mijn leven verrijkt.’

‘Een job die bij je past, draagt bij tot gezond leven’, zegt huisarts

‘Een job die bij je past, draagt bij tot gezond leven’, zegt huisarts

Peter SauwensDe impact van werk op de gezondheidssituatie van mensen kan groot zijn. Huisdokter Peter Sauwens krijgt steeds meer mensen met stressgerelateerde klachten over de vloer. De druk op mensen neemt zienderogen toe, merkt hij op. De huisarts pleit voor een menselijk arbeidsritme, met rustmomenten voor lichaam en geest. Hij verwijst zijn patiënten geregeld door naar gespecialiseerde begeleiding, ‘want een job die bij je past en waardevolle sociale contacten biedt, draagt bij tot een gezond leven’, zegt Peter.

Ruim een derde van dokter Sauwens’ patiënten hebben psychologische of aanhoudende stressgerelateerde klachten als hoofdpijn, duizeligheid, buikpijn of prikkelbaar of neerslachtig zijn. De huisarts ziet die klachten jaar na jaar toenemen.

 

We hebben lege momenten nodig
Er wordt veel geëist van mensen op de werkvloer, vindt dokter Sauwens. ‘Het lijkt wel alsof elke minuut moet renderen. Daardoor zijn er nog weinig lege momenten in een dag. Nochtans hebben we die nodig om onze hersenen even te laten rusten, ons lichaam in een andere houding te brengen en sociale contacten te onderhouden. Dat is belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn. De druk neemt toe in alle beroepen, zowel bij werknemers als zelfstandigen’, zegt Peter. ‘Als huisdokter vind ik dat een nefaste evolutie.’

 

Loopbaanbegeleiding of psychologische hulp?
Of iemand met werkgerelateerde klachten meer gebaat is bij een psycholoog of bij loopbaanbegeleiding, hangt volgens de huisarts af van bepaalde patronen die hij bij de patiënt kan waarnemen. ‘Is die persoon al drie keer van werk veranderd en betert het niet? Of blijft de persoon echt veel te lang in een ziekmakende situatie hangen? Dan is het wellicht aangewezen om psychologische of psychiatrische hulp te zoeken. Zoiets weet je pas als je iemand al lang volgt. Het gaat ook om een kleine minderheid. De meeste mensen zijn erg geholpen met coaching. Ze leren zichzelf beter kennen en krijgen soms net dat nodige duwtje om te durven veranderen.’

 

Het ritme van mensen volgen
De huisarts zoekt met zijn patiënten naar ondersteuningsmogelijkheden. ‘Dan bevraag ik altijd hoe het gaat in hun relatie, op het werk en in hun bredere sociale context. Als mensen aangeven dat hun werk een struikelblok is, praat ik over mogelijkheden om daarin ondersteuning te krijgen’, vertelt Peter. ‘Ik laat de vragen zoveel mogelijk van de patiënten zelf komen. Als ze openstaan voor begeleiding, geef ik meerdere mogelijkheden aan. Ze kunnen bijvoorbeeld bij de vakbond aankloppen of loopbaanbegeleiding volgen.’

 

Effect van een passende job op je gezondheid
De huisarts merkte al dat patiënten een positieve evolutie doormaakten met ondersteuning van een loopbaancoach. Hun gezondheid ging erop vooruit. ‘Een persoon met fysiek zwaar werk in een productie-omgeving volgt nu een cursus om verzorgende te worden. Ze bloeit helemaal open. Een andere vrouw deed haar job in een warenhuis best graag, maar werd ongelukkig van de sfeer onder collega’s. Nu ze in een andere supermarkt werkt, gaat het beter met haar.’

 

Loopbaanbegeleiding mag nog meer bekendheid krijgen
‘Veel mensen kennen loopbaancoaching gewoon niet’, zegt Peter. Folders in de wachtzaal leggen lijkt hem een goed idee. ‘Iedereen kent wel iemand die er baat bij kan hebben.’

 

Meer informatie over de praktijk van dokter Sauwens: http://huisartsenkampveld.docvadis.be

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Evaluatie van de loopbaancheque 2 jaar na lancering.

Steeds meer mensen volgen loopbaanbegeleiding. Voor 40 euro kan je bij de VDAB een loopbaancheque bestellen, daarmee kan je dan 4 uur loopbaanbegeleiding kopen.

Loopbaanwijzer krijgt een goed rapport van VDAB!

Op 19 01 2015 heeft Loopbaanwijzer, het loopbaanbegeleidingscentrum van Stebo, een kwaliteitsmonitoring gehad.
Dit was de eerste kwaliteitscontrole sinds de hertekening van loopbaanbegeleiding in juli 2013 en de invoering van de loopbaancheques.
We hebben van VDAB een zeer goede beoordeling gehad, zowel op de kwaliteit van de loopbaanbegeleidingen als op onze correcte administratieve afhandeling.
Alle mogelijkheden tot groei hebben we uit deze kwaliteitsmonitoring met twee handen aangepakt.

Ondernemers zijn gebaat bij een coach die hun leefwereld goed kent

Voor je een zaak start, verken je best grondig of het ondernemerschap bij hen past. Maar ook daarna kan de realiteit anders zijn dan verwacht of wijzigen. Bedrijfsadviseur An Quaethoven: ‘Je bedrijf is je kind, je vereenzelvigt je ermee want je hebt het helemaal zelf gecreëerd. Als het moeilijk loopt, raakt dat je diepste zelf en voel je je persoonlijk verantwoordelijk. Dit bespreken is niet gemakkelijk.’

‘Een job die bij je past, draagt bij tot gezond leven’, zegt huisarts

Huisdokter Peter Sauwens krijgt steeds meer mensen met stressgerelateerde klachten over de vloer. De druk op mensen neemt zienderogen toe, merkt hij op. De huisarts pleit voor een menselijk arbeidsritme, met rustmomenten voor lichaam en geest. ‘Want een job die bij je past en waardevolle sociale contacten biedt, draagt bij tot een gezond leven.’

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. Hij stimuleert zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

‘Elke nieuwe aanmelding is een blind date’

‘Mensen zien openbloeien: daar doe ik het voor’, zegt Annemie Knoops. Na zes jaar als loopbaancoach is ze nog geen grammetje van haar nieuwsgierigheid verloren. ‘Integendeel,’ lacht ze, ‘hoe meer mensen ik begeleid, hoe nieuwsgieriger ik word naar de unieke sterktes en talenten van elke persoon. Ik heb een rotsvast vertrouwen in de kracht van mensen ontwikkeld.’

Talenten ontplooien kan ook in vrijwilligerswerk

Ruim 900.000 Vlamingen doen vrijwilligerswerk. Als student, senior of naast een betaalde baan. Vrijwilligerswerk kan een bron van zingeving zijn en je de kans bieden om je talenten te ontplooien. ‘Je kan er aspecten van jezelf kwijt die je misschien niet in je job vindt. Je ontdekt en ontwikkelt nieuwe competenties die ook nuttig zijn op de arbeidsmarkt’, zegt Ann Engelen, expert vrijwilligerswerk bij Stebo, de organisatie waarbinnen Loopbaanwijzer is gegroeid.

Een goed leven is meer dan werken alleen

Genks burgemeester Wim Dries noemt zichzelf een man van feiten, cijfers en realisaties. Maar als het gaat om wat mensen in beweging brengt, denkt hij dat het vooral de niet tastbare dingen zijn die het verschil maken: hoop, prikkels tot vernieuwing, verbondenheid met het grotere geheel. Sommige mensen zoeken dat in hun werk, anderen net in andere levensdomeinen.

Mensen dragen veel sleutels tot oplossingen al in zich

Vertrekken vanuit wat wel werkt, weten wat je wil behouden en daar op verder bouwen met kleine, haalbare acties. Dat zijn de uitgangspunten van de oplossingsgerichte methodiek. Anton Stellamans en Liselotte Baeijaert maakten in Vlaanderen naam met die aanpak.

Elke Limburger heeft recht op duurzaam werk

Duurzaam werk ligt niet noodzakelijk in één vaste, langdurige job, wel in een loopbaan die in zijn geheel die kwaliteiten heeft. ‘Loopbaancoaching kan die doelstelling ondersteunen’, zegt Hilde Baerten, directeur arbeidsmarktbeheer bij VDAB Limburg.

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

E de Bruyn foto Marc ScheepersLoopbaanbegeleiding draagt bij tot samenlevingsopbouw. Dat is de overtuiging van Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. ‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt hij. Erwin stimuleert al zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

 

Erwin De bruyn is sinds 1998 directeur van Stebo. Hij startte er als jong afgestudeerde in de job van buurtopbouwwerker en groeide intern door. Het stemt hem gelukkig dat loopbaanbegeleiding sinds de start in 2008 uitgegroeid is tot een vaste waarde binnen Stebo, zowel in de dienstverlening als in het eigen personeelsbeleid. Sinds 1 juli 2013 heeft loopbaancoaching een eigen decretaal kader en wordt het structureel gefinancierd door de Vlaamse Overheid. ‘Een hele vooruitgang’, vindt Erwin.

 

Op de juiste stoel zitten doet de economie draaien
Erwin ziet loopbaanbegeleiding als een belangrijk instrument om de arbeidsmarkt te dynamiseren. ‘Omdat de coaching mensen bewust maakt van hun sterktes en mogelijkheden, worden ze meer zelfsturend. Als we onze talenten kunnen inzetten, zijn we met z’n allen productiever en innovatiever en dat doet de economie draaien. Ik geloof dus dat er meer jobs gecreëerd worden als iedereen op zijn plek zit. Bovendien kan wat voor de ene persoon een foute stoel is, voor iemand anders net ideaal zijn’, argumenteert Erwin.

 

Loopbaancoaching draagt bij tot samenlevingsopbouw
‘Loopbaancoaching past perfect in de opdracht van Stebo om samenlevingsopbouw te ondersteunen. Als mensen goed in hun vel zitten op hun werk, zijn ze aangenamer voor zichzelf en hun naasten en vaak ook meer geëngageerd in de samenleving’, vertelt Erwin. ‘De maatschappelijke kost is hoog als mensen blijven hangen in een baan die niet bij hen past. Het kan leiden tot apathie, burn-out, lage productiviteit, weinig engagement op het werk én daarbuiten. Dat is verwoestend voor de persoon zelf en de organisatie waar hij werkt. En uiteindelijk ook voor de samenleving, die niet kan genieten van het potentieel van die mensen.’

 

Stebo biedt eigen medewerkers loopbaancoaching aan
Erwin voegt de daad bij het woord. Als werkgever promoot hij loopbaancoaching voor al zijn medewerkers. ‘We werken samen met een externe partner, Evenwicht. Iedereen krijgt de kans om met een externe coach de balans op te maken en op zoek te gaan naar zijn drijfveren, talenten en ambities. Ik vind het belangrijk dat dit niet in de organisatiecontext gebeurt, zodat mensen vrij kunnen nadenken’, zegt Erwin. Tijdens interne gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden is er eveneens aandacht voor de ruimere loopbaan. ‘We staan stil bij de ambities en dromen op langere termijn, los van het dagelijks functioneren.’

 

Winst voor de werkgever
Waarom ze dit bij Stebo zo doen? ‘Het levert mij als werkgever alleen maar voordelen op: mijn medewerkers zitten meer zelf aan het stuur van hun loopbaan, zoeken makkelijker zelf oplossingen en geven aan welk verschil ze willen maken. Daar kunnen wij als organisatie op inspelen. Mijn ervaring is dat mensen zelden drastische veranderingen doorvoeren. En als iemand dan toch onze organisatie verlaat, is dat ook een goed resultaat. Het is veel slopender om na een lange periode van zoeken, proberen en mislukken toch de arbeidsovereenkomst stop moet zetten. Dat kost mij als werkgever ook meer’, zegt Erwin. ‘Stilstaan bij loopbanen is ondertussen ingeburgerd en het zorgt voor meer innovatiekracht en dynamiek binnen Stebo.’

 

Meer informatie? www.stebo.be
Foto: Marc Scheepers

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Na burn-out: nieuw begin bij dezelfde werkgever. Het kan best!

Succesvol opnieuw aan de slag bij je werkgever na burn-out kan prima lukken. Marijke Vanmuysen deed het, samen met haar werkgever IN-Z. Marijke hield het contact met haar leidinggevende open, omringde zich met steun en leerde haar grenzen en wensen onder woorden brengen. Een warm, zorgzaam onthaal na de lange ziekteperiode deed de rest.

IN-Z integreert loopbaandenken in HR-beleid

Bij IN-Z staan mensen centraal. ‘Ons doel is duurzame tewerkstelling creëren’, zegt Veerle Bormans, stafmedewerker HR. ‘Daarom gaan we op weg met medewerkers om hun sterktes te ontdekken en kijken we over levensfases heen. We werken ook samen met Loopbaanwijzer. Deze aanpak levert ons als organisatie gemotiveerde en loyale medewerkers op.’

Loopbaancoaching kan werkgelegenheid scheppen

‘Mensen die gelukkig zijn op hun werk, zijn meer geëngageerd in andere levensdomeinen. Loopbaancoaching zorgt bovendien voor een dynamischere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid’, zegt Erwin De bruyn, directeur van Stebo vzw. Hij stimuleert zijn medewerkers om loopbaancoaching te volgen. ‘Dat levert mij als werkgever alleen maar winst op.’

Meer openheid op de werkvloer: win-win voor medewerkers en werkgevers

‘We leven langer, werken flexibeler, worden vaker uitgedaagd van functie te veranderen. We moeten de manier waarop we arbeid vormgeven durven herzien. En daar hebben we de flexibele geest van alle actoren voor nodig,’ zegt Koen Hendrix, directeur Strategie en Organisatie bij werkgeversorganisatie VKW Limburg.

Loopbaancompetenties cruciaal voor goed functionerende arbeidsmarkt

Loopbaanbegeleiding versterkt het zelfsturend vermogen van werkende Vlaming aanzienlijk. Dat concludeert Prof. Dr. Marijke Verbruggen uit wetenschappelijk onderzoek. Meer zelfsturing verhoogt de mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Jessa Ziekenhuis gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding

‘Loopbaanbegeleiding helpt mensen om zelf keuzes te maken vanuit hun talenten en kracht. Daar worden medewerkers beter van en wij als werkgever ook’, zegt Directeur Personeel & Organisatie Karel Bosmans.

‘Elke nieuwe aanmelding is een blind date’

‘Elke nieuwe aanmelding is een blind date’

Annemie Knoops-1-10x‘Mensen zien openbloeien: daar doe ik het voor’, zegt Annemie Knoops. Na zes jaar als loopbaancoach is ze nog geen grammetje van haar nieuwsgierigheid verloren. ‘Integendeel,’ lacht ze, ‘hoe meer mensen ik begeleid, hoe nieuwsgieriger ik word naar de unieke sterktes en talenten van elke persoon. Ik heb een rotsvast vertrouwen in de kracht van mensen ontwikkeld.’

 

 Annemie Knoops (50) woont in Maaseik en werkt al bijna 25 jaar bij Stebo. In de wijken waar Stebo actief is, draaide ze jarenlang mee in laagdrempelige projecten om werkzoekenden te oriënteren, op te leiden en aan een job te helpen.  In 2008 sprong Annemie als een van de eersten mee op de kar van loopbaanbegeleiding. ‘In een project pasten we de methodiek Vuurwerkt toe in de begeleiding van werkenden, toen een nieuwe doelgroep voor ons. De aanpak werkte en ik vond er mijn ding in.’

 

Iedereen heeft talent
‘Elke keer als een nieuwe klant zich aanmeldt, kijk ik weer uit naar de kennismaking’, vertelt Annemie. ‘Iedere persoon is uniek en heeft sterktes in zich. Het boeit me mateloos om die te ontdekken. Er is altijd iets dat je kan aanboren om iemand op weg te helpen. Hoe langer ik dit werk doe, hoe meer vertrouwen ik hierin heb. Ik zie het immers keer op keer gebeuren.’ Voor Annemie is loopbaancoaching altijd maatwerk. ‘Ik ga op zoek naar wat aansluit bij iemands wensen en talenten en past in zijn leven. Dat is elke keer anders.’

 

 Aandacht cultiveren voor wat werkt
‘Ik help klanten om aandacht te hebben voor waar ze hun talenten al inzetten. Ik laat hen de kleine stapjes die ze zetten ook benoemen. Vanaf het moment dat mensen zich deze waarderende blik eigen maken, komen ze in een opwaartse spiraal terecht’, vertelt Annemie. ‘Na een coaching kijken ze meestal positiever naar zichzelf, hun omgeving en het leven.’ Een coach is betrokken en weet tegelijk afstand te bewaren. ‘Ik ga mee op weg, ik neem het niet over. Zo leren mensen op hun eigen kracht vertrouwen. Ik daag hen wel uit om in de actie te gaan en te experimenteren.’    

 

Kleine stapjes zijn belangrijk
De effecten van loopbaanbegeleiding zijn niet altijd even zichtbaar, maar dat maakt ze niet minder wezenlijk. ‘Iemand vertelde me onlangs dat er dankzij de coaching meer orde in de chaos in haar hoofd is gekomen. Een ander vertelde dat hij meer zichzelf kan zijn in zijn job. Dat maakt me blij. Even blij als wanneer iemand opnieuw gaat studeren of een nieuwe job vindt. Een coaching is voor mij geslaagd als mensen zélf merken dat er iets in beweging komt en daar verder mee kunnen’, zegt Annemie.  

 

‘Ik ben een rijker mens geworden’
Haar job heeft Annemie ook als mens verrijkt. ‘Ik heb minder vooroordelen dan vroeger en bejegen iedereen die ik ontmoet, ook privé, met een grote nieuwsgierigheid: wie is die persoon? Hoe staat hij of zij in het leven?’  Annemie ontwikkelde een rotsvast geloof in de kracht van mensen. ‘Ik zie veel mensen die ondanks moeilijke omstandigheden een positieve wending aan hun leven weten te geven. Dat helpt me om mijn eigen moeilijkheden te relativeren en de uitdagingen in mijn leven vanuit mijn kracht aan te gaan.’

 

Door Lisa Coppin, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Loopbaanwijzer Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Loopbaanwijzer Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Loopbaanwijzer en opname van een link naar deze pagina.

Alle berichten123
Do you want massive traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
 • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
 • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
 • Dualo fitemus lacus quis preambul pat turtulis
* we never share your e-mail with third parties.
bajdojjcjejeijecjcjie

Voldoe je aan één van onderstaande voorwaarden?
Dan krijg je de kost van jouw loopbaancheque(s) terugbetaald.

 • - Ben je 50plusser?
 • - Heb je geen diploma of getuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs?
 • - Heb jij je laatste schooljaar gevolgd binnen het BuSO onderwijs?
 • - Ben je arbeid(st)er in de Limburgse metaalsector met minstens een contract 6 maanden?
 • - Zijn jij of je ouders naar België gekomen om te werken?
 • - Heb je een nationaliteit van buiten de EER?
 • - Heeft minstens één van je ouders, of je beide grootouders een nationaliteit buiten de EU?
 • - Heb je een arbeidsbeperking erkend door de VDAB?

Dan bezorgt jouw loopbaanbegeleider je de nodige attesten voor terugbetaling. Vraag hiernaar bij je kennismakingsgesprek.